543 217 904 mobil 721 009 404 ocnibrno@seznam.cz

KONTAKT


Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno

543 217 904

 721 009 404


ocnibrno@seznam.cz

Pracovníci a lékaři v naší ordinaci

MUDr. Jana Prokešová – jednatel, vedoucí lékařka

 • 1999 promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • 2002 atestace v oboru oftalmologie
 • specializovaná způsobilost a licence ČLK v oboru oftalmologie
 • diplom celoživotního vzdělávání v oboru oftalmologie
 • předchozí pracoviště: klinika nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, oční ordinace pol. Horníkova, oční ordinace Mediconet Brno

MUDr. Dana Račanová – odborný garant

 • 1984 promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1987 atestace z oftalmologie I. stupně 
 • 1997 atestace z oftalmologie II. stupně
 • specializovaná způsobilost a licence ČLK z oboru oftalmologie
 • diplom celoživotního vzdělávání z oboru oftalmologie
 • předchozí pracoviště: interní oddělení NsP Koliště, oční oddělení NsP Koliště (operace šedého a zeleného zákalu, laserové zákroky argon. laserem v rámci oční diabetologické ambulance, operační zákroky na víčkách včetně plastických operací víček, aplikace výplňových materiálů, školení studentů optometrie)

MUDr. Šárka Stará

 • 1998 promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 2001 atestace v oboru oftalmologie
 • specializovaná způsobilost a licence ČLK v oboru oftalmologie
 • diplom celoživotního vzdělávání v oboru oftalmologie
 • předchozí pracoviště: klinika nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, oční ordinace pol. Quattromedica Kounicova Brno

MUDr. Zuzana Matějková

 • 2010 promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 2020 atestace z oboru oftalmologie
 • předchozí pracoviště: oční klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno

Bc. Radana Dušková – zdravotní sestra

 • 1993 maturita na střední zdravotnické škole
 • bakalářské studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor speciální pedagogika
 • předchozí pracoviště: oddělení chirurgie Fakultní dětské nemocnice Brno, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Jitka Homolová – zdravotní sestra

 • 1982 maturita na střední zdravotnické škole
 • předchozí pracoviště: dětský domov, oční ordinace

Alexandra Šlapanská – zdravotní sestra

 • 1979 maturita na střední zdravotnické škole
 • pomaturitní specializační studium v doškolovacím ústavu v Brně (obor ošetřovatelská péče o dospělé a provoz ošetřovací jednotky
 • předchozí pracoviště: oční oddělení NsP Koliště (7 let vrchní sestra) 

Bc. Magdaléna Pejřová – zdravotní sestra

 • 2007 maturita na 8-letém gymnáziu
 • bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor všeobecné ošetřovatelství
 • předchozí pracoviště: I. interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – oddělení JIP